Aanmeldformulier KwaliteitsRegister Mondhygiënisten

Lidmaatschapsgegevens
Lid NVM-Mondhygiënisten *     
Persoonsgegevens


anders
Adresgegevens privé
Diploma
Upload het volgende: *
- kopie van het diploma (in JPG of PDF)
- uittreksel met diplomagegevens via DUO
  (originele PDF)

Voeg nog een bestand toe
Gaat u er mee akkoord dat wij uw diploma doorsturen naar het DiplomaRegister Mondhygiënisten? (registratie in het DRM is gratis)     
Datum diploma mondhygiënist behaald *
Werkadres(sen)
Heeft u een of meerdere vaste werkadressen op dit moment?     
Registratiebijdrage
Voor registratie in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten is jaarlijks een door het bestuur van NVM-Mondhygiënisten vast te stellen registratiebijdrage verschuldigd. Deze bedraagt € 110,- per jaar (NVM-leden ontvangen 50% korting). De jaarlijkse KRM-bijdrage wordt gefactureerd t.n.v. de KRM-geregistreerde persoon en niet op naam van de praktijk of de werkgever.Wenst u een automatische incasso?

    
Deze machtiging kan alleen op naam van de KRM-geregistreerde mondhygiënist worden verstrekt en niet op naam van de werkgever.
Voltooien
 
U bent aangekomen op de eindpagina van het eerste deel van de aanvraag tot registratie in het KRM. Klik op onderstaande knop om dit deel van de aanvraag te verzenden naar het bureau KRM. Binnen enkele werkdagen krijgt u een verklaring per e-mail toegestuurd, uw aanmelding is definitief indien deze verklaring door u is ondertekend en retour KRM is gestuurd.